Hanuš Pavel

autor napsal tyto kn�ky :

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
PAVEL HANUŠ 8. 6. 1928 Praha-Žižkov – 8. 2. 1991 Praha Mezi patnáctým a sedmnáctým rokem (1943-1945) pracoval ve slévárně ČKD a jako zřízenec Živnostenské banky. Od počátku roku 1945 se až do konce války ocitl v táboře nucených prací ve Slezsku. Po osvobození působil v pohraničí - jako mládežnický pracovník. V letech 1946-1950 pracoval na kulturním odboru ÚV SČM a redigoval časopis Směna. Naivně siláckými verši debutoval už v devatenácti letech, od svých jedenadvaceti spolupracoval s rozhlasem (začal pásmem Svazácká poezie). V letech 1950-1952 byl scénáristou a dramaturgem Čs. filmu. V letech 1953-1955 pracoval na literárním odboru Ústředního domu lidové tvořivosti s studoval přitom na Vysoké škole politické a sociální novinářství. Pak, už od osmadvaceti let (1956) se živil jako volný novinář. Jeho detektivní román Jupiter s pávem (1957) z té doby je poznamenán propagandistickými představami o špionáži a protisocialistické diverzní činnosti. Od roku 1959 psal také pro televizi, hlavně hry, mj. často i podle Jaroslava Haška anebo P. G. Wodehouse. Jeho dílem je však i „slavný“ seriál Velitel (1982) - s Antonín Procházkou v titulní roli. Seriály psal Hanuš i pro rozhlas a např. v letech 1982-1989 přispěl čtyřmi vícedílnými hrami i do „Jak se máte Vondrovi?“ Mezi roky 1957-1963 psal taky pro výtvarníka Liďáka vtipy, které pak publikovali pod pseudonymem Haďák. 1963-1964 byl Hanuš placeným předsedou závodní organizace KSČ ve SČSS a pak až takřka do svých čtyřiceti let (1968) pracoval jako redaktor Plamene. Od ledna 1968 se sice opět stal volným literátem, ale brzy mu bylo znemožněno publikovat. Roku 1972 mu byl přiznán trvalý invalidní důchod, protože vážně onemocněl. Od roku 1973 znovu publikoval, zejména v Tvorbě. Jeho první manželkou byla herečka Ljuba Skořepová. Napsal i filmy Past na kachnu (1978) a Fešák Hubert (1985), ale těžiště jeho díla zůstalo právě ve scénářích pro televizi. DÍLO: Zítra přijde bouře (1953, hra) Nešel tudy mladý člověk? (1955, pásmo scének) Jupiter s pávem (1957, špionážní román) Malý katechismus (1960, jako Haďák, ilustrace M. Liďák) Zpěněný kůň (1961, legionářská hra z ruské revoluce) Železným koštětem (1962, novelistická verze hry Zpěněný kůň) Hašek a tajný Vinca (uvedeno 1961, hra, nevydáno) Případy pana Bábovky (1962, povídky, 1988 zpracovány jako televizní seriál Případy kapitána Bábovky) Spartakus (1986, hra, premiéra už 1963) IF - podle Bohumila Svozila

knížky z edice

Za sobolem na kraj světa

Příběh spisovatele Arsenije Semjonova (1935-1976)

více »

Osamělé stádo

„Byly to tehdy pro koně i muže bezstarostné časy.

více »