Pašek Mirko

autor napsal tyto kn�ky :

Děvče pro Oklahomu

Knihy odvahy a dobrodružství

Ebenová karavana

Knihy odvahy a dobrodružství

Lovci perel

Knihy odvahy a dobrodružství

Modrý Leopard

Knihy odvahy a dobrodružství

Muž pre Oklahomu

Stopy - Mladé leta

Muž pro Oklahomu

Knihy odvahy a dobrodružství

Nesmrtelný kovboj

Knihy odvahy a dobrodružství

Nesmrtelný kovboj

Knihy odvahy a dobrodružství

Ostrov tisíce drahokamů

Knihy odvahy a dobrodružství

Ztracená prérie

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Mirko Pašek (vl. jm. Vladimír Pašek) 21. 6. 1910 Praha Po maturitě na Českoslovanské obchodní akademii v Praze (1929) byl až do roku 1945 úředníkem Městské spořitelny pražské. Potom se stal dramaturgem ve filmovém odboru min. informací. V 1. 1949 až 1950 byl zaměstnán u Cs. státního filmu (napsal náměty a scénáře pro několik filmů), později se stal spisovatelem z povolání. Přispíval do časopisů Širým světem, Pestrý týden, Salón, Ozvěny, Panoráma, kterou v 1. 1947-48 také redigoval. Literární činnost zahájil r. 1931 cestopisnými reportážemi. Poznatků z četných cest do jihoevropských států a do zemí Blízkého a Středního východu, v letech třicátých využil Pašek v povídkách a románech s exotickými náměty. Spřádá zde líbivé erotické příběhy bez hlubší společenské motivace, jimž pouze zasvěcené líčení exotické přírody dodává kouzlo intimního prožitku a svěží obrazivosti. Teprve počátkem padesátých let objevuje v exotických prostředích nové hrdiny: domorodce, v nichž ae „rodí člověk" (Lovci perel, Ebenová karavana). Novou tematickou oblast našel ve sportovním prostředí (Start a cíl, Modrý leopard aj.), Později se stále častěji věnoval tvrobě pro mládež, a většinu svých děl vydával v nakladatelství Albatros v edici KOD, Stal se tak jejím nejvydávanějším autorem. Z díla Lod Opanake (1940) Vracím se z Babylónu (1941) Jezero plameňáků (1941) Fakír z Benares (1944) Stoprocentní záhada (R 1950, pseud. Martin Los) Lovci perel (1957) Start a cíl (1953) Veselé příběhy vojína Kulihrácha (1956), Dobrodružství na Bezejmenné řece (1957) Ebenová karavana (1960) Karneval v Maroku (1960), Modrý leopard (1961) Zdroj: Slovník Českých spisovatelů, ČS 1964

knížky z edice

Dýmka strýce Bonifáce

Tato kniha vyšla v několika vydáních první 1954, n

více »

Poslední Mohykán

Toto je skutečně jiná kniha než svazek 020, tam by

více »