Šimáček Radovan

autor napsal tyto kn�ky :

Kříž proti kříži

Knihy odvahy a dobrodružství

Ve znamení W

Karavana sešity

Zločin na Zlenicích hradě l. p. 1318

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
* 16. 11. 1908 – † 25. 6. 1982 Autor historických románů. Pocházel z rodiny spisovatele A. M. Šimáčka a nakladatele B. Šimáčka. Studoval na Reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze, kde roku 1926 úspěšně složil maturitu. Vystudoval také jednoroční abiturientský kurs obchodní akademie École libre des sciences politiques v Paříži (1927-29). Poté pracoval jako úředník v Československé zbrojovce v Brně (1929), jako redaktor Hospodářského rozhledu v letech 1930-42 a Světového literárního klubu v nakladatelství Máj v letech 1942-44, potom do konce války jako pomocný dělník. Mezi lety 1945-51 působil jako redaktor na ministerstvu zahraničního obchodu, 1951-52 v Průmyslovém vydavatelství, 1952-59 v Orbisu. Byl korektorem ve Středočeských tiskárnách, od roku 1964 redaktorem Československé vlastivědy při Socialistické akademii, později redaktorem nakladatelství Horizont. Šimáček se orientoval převážně na historické romány. Výjimkou je pouze román Napoleon byl zavražděn, jehož děj se odehrává v soudobém prostředí koňských závodů v Chuchli. Ostatní díla čerpají náměty z české historie. Autor se zaměřil zejména na počátek třicetileté války. Z díla: Zločin na Zlenicích hradě (1941, přepracováno 1969) Krev a pivo (1945) Jan Puklice ze Vstuh (1946) Napoleon byl zavražděn (1946) Výbuch: Historický román z počátku 17. století (1957) Valdštejnská rapsódie (1969) Ve znamení "W" (1970, 2. vydání) Kříž proti kříži: křižácký rytířský román (1980) publikace "Co s historickým románem?", 3/1969, s. 47-48. [Dějiny a současnost - kulturně historická revue, ročník 11] zpracoval Michael

knížky z edice

Sehni se pro kámen

Zdeněk Mareš, jehož historický dobrodružný román n

více »

Ledové moře

Píše se. rok 1596. Severní nizozemské provincie, k

více »