Musil Alois

autor napsal tyto kn�ky :

Cedry na Libanonu

Karavana sešity

Mstitel

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Alois Musil žil v letech 1868-1944. Pocházel z Hané, láska k půdě a zemědělské práci ho neopustily po celý život. A byl to život pestrý a neobyčejný. Musil vystudoval teologii, ale nezůstal knězem. Pokračoval ve studiích na dominikánské škole v Jeruzalémě a brzy se blíž a blíž seznamoval se zvláštním, dosud málo známým územím, kterému se dnes říká Blízký a Střední východ. Tehdy, koncem minulého století a na počátku století našeho, neurčovala tu osudy lidí nafta: civilizace sem zdaleka nevkročila. Aby Musil mohl docílit svých vědeckých úspěchů, musel se přizpůsobit místním zvykům, žit s domorodci po jejich způsobu. Bylo to namáhavé, dobrodružné, vyžadovalo to široké znalosti i silnou vůli. Výsledky však za to stály. Musilovy vědecké knihy a mapy probádaných území vyšly anglicky ve Spojených státech, jiné odborné práce publikoval v němčině. Dík tomu se významu jeho vědeckých objevů mohl obdivovat široký okruh odborníků ve světě. Pro české čtenáře mají největší význam Musilovy cestopisy a knihy pro mládež. V některých z těchto knih vystupuje sám pod jménem Músa, jak ho nazývali v Arábii (to jsou třeba knihy Poprvé v poušti, V Negebu, Skalní město). V jiných Musilových knížkách vystupují sice hrdinové smyšlení – ale jejich tvůrce tak dokonale znal prostředí, že jde spíš o pozměněná jména lidí, s nimiž se setkal. To jsou knížky jako Cedry na Libanonu, Na Hermonu, Mstitel a Syn pouště. Musilovo vědecké dílo je dodneška oceňováno. Jeho cestopisné a dobrodružné knihy načas zapadly, ale zdá se, že jejich autorovi bude znovu popřáno slovo

knížky z edice

Tecumseh I. - IV.

116. svazek edice KOD je svým rozsahem oatrně nejv

více »

Průkopníci

Co říci ke knize, která je tak nečitelná, že už dv

více »