Gerstäcker Friedrich

autor napsal tyto kn�ky :

Piráti na Mississippi

Stopy - Mladé leta

Zlaté pruty

Mimo edice

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Když před 120 lety začaly v Německu vycházet dobrodružné povídky a romány Friedricha Gerstáckera, přiblížily čtenářům vzdálený a málo známý svět severoamerických prérií i pralesů na březích jihoamerických řek, průsmyky v Kordillerách, ale také australské buše, tichomořské korálové ostrovy, africká loviště, zlatokopecké tábory v Kalifornii, chatrče dřevorubců i kajuty námořníků. Bylo to takové množství různých vlastních zážitků i vyslechnutých vyprávění, že se vyrojily pochyby, zda autor opravdu navštívil všechna místa, o nichž píše. Zlé jazyky tvrdily, že se v době svého údajného cestování Gerstácker skrýval u jednoho pekaře v Magdeburku, v bytě vedoucím do dvora, aby ho nikdo ani okem nespatřil. Ale to byla ovšem jen pomluva závistníků. Friedrich Gerstácker se narodil v Hamburku 10. května roku 1816. Příbuzní se dohadovali, má-li se stát kupcem, nebo sedlákem. Ale mladý muž, okouzlený četbou Robinsona Crusoea a znechucený tísnivými poměry v Německu, rozhodl o svém osudu úplně jinak. Odejel do Ameriky a pěšky prošel téměř celé Spojené státy, od Kanady až k Texasu. Po šesti letech se vrátil do Německa a začal psát. Měl úspěch, jeho práce překládali i do angličtiny a francouzštiny, nakladatelé objednávali další díla. Aby „oživil blednoucí obrazy cizích krajů", podnikl ještě dvakrát cestu kolem světa a řadu loveckých výprav do Afriky a Jižní Ameriky. A pak už jen zpracovával vzpomínky ze svých cest. Jeho dílo je rozsáhlé. Sebrané spisy mají 43 šestisetstránkových svazků. Ledacos ovšem zastaralo a upadlo v zapomenutí. Ale ke stránkám, kde autor líčí to, co sám prožil nebo o čem slýchal u táborových ohňů, v zálesáckých srubech nebo na palubách parníků, se ještě dnes čtenáři rádi vracejí. Znovu a znovu vycházejí jeho Piráti na řece Mississippi, Regulátoři v Arkansasu i jeho četné povídky, vyjadřující nejen bohaté životní zkušenosti, ale i smysl pro spravedlnost, soucit s utlačovanými a obdiv k lidem čestným a statečným.

knížky z edice

Muž pro Oklahomu

Dvě vydání, první pod číslem 127, náklad 33 000 vý

více »

Jabloňová stezka

Kniha vyšla třikrát: První vydání 1958, náklad 20

více »