Šolc Václav

autor napsal tyto kn�ky :

Jsem indián!

Karavana sešity

Kondor útočí

Karavana sešity

Smrt supům

Karavana sešity

Stín dvou orlů

Karavana sešity

Traviči na Titicaca

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Dr. Václav Šolc, CSc., vědecký pracovník, etnograf-amerikanista, ředitel Náprstkova muzea v Praze. Tak zní pracovní charakteristika Václava Šolce, autora dobrodružného románu Synové Kondorů, charakteristika strohá, ale mnohoobsažná. Málokomu se totiž v životě podaří mít tak neobyčejné povolání, jako je studium národopisu cizích zemí (zejména jihoamerických Indiánů), cestovat po světě a setkávat se se zajímavými lidmi různých národností. A toto životní štěstí potkalo právě Václava Šolce. Jako vědecký pracovník Náprstkova muzea (kde pracuje od roku 1945 byl mnohokrát ve světě - v Cíně, Koreji, Vietnamu, Mongolsku, Bolívii, Chile atd., a to si připomínáme jen země opravdu exotické. V posledních letech jsou jeho „vědeckou" láskou zejména dvě země - Bolívie a Chile. V Bolívii byl Václav Šolc v roce 1963 a šest měsíců pobýval tehdy u Indiánů kmene Aymara na jezeře Titicaca. Odtud se pak vydal na koni ke kmeni Kallahuaya, pověstnému starobylou herbální medicínou, jež byla ctěna i na dvoře Inků. Do Chile se Václav Šolc vypravil už třikrát (v roce 1966, 1968-1969, 1971). Navštívil tamější Aymary i Araukány kmene Mapučé a vydal se na ostrov Welligton za velezajímavou skupinkou Indiánů zvaných Aiakalufové. Vzhledem k profesi Václava Šolce je jeho dílo zaměřeno převážně vědecky, i když si rád najde chvíli k napsání populárně naučného cestopisu či knížky pro mládež. Až dosud vydal Václav Šolc tyto knihy: Meče a dýky Indonésie, Indiáni na jezeře Titicaca, Pod chilskými sopkami, Robinzoni z And, Aymarové na ostrovech jezera Titicaca, Kultura Chiriqui, K Indiánům na konec světa, Voroplavba na jihočeských tocích, Velká plavba a Nejstarší Američané.

knížky z edice

V týlu nepřítele

Knihu jsem nečetl a asi ani nikdy číst nebudu. Dle

více »

Ztracená prérie

Dvě vydání První 1975, 52 000 výtisků. druhé vydán

více »