Hrdina Nik

obr

autor : Štorch Eduard

rok vydání : 0

nakladatel : SNDK/Albatros

ilustroval :

knížka je z edice : kod


 

o knížce | recenze | obrázky

Kniha existuje ve dvou mutacích. V každém případě se jedná o osmé vydání, v SNDK čtvrté, v KOD první a jediné, 1968. V jedné mutaci je uveden náklad 30 000, v druhé 50 000. Když se rodila naše historie Tento román (či spíše dvě rozsáhlé povídky) Eduarda Štorcha zasahuje už do doby historické, kdy se v začínajícím středověku začínají na našem území formovat první státní útvary. Slovanské kmeny, které již vytlačili předchozí obyvatele, Kelty (či spíše se s nimi smísily) čelí bezohlednému útlaku ze strany asijských nájezdníků, Avarů. Ze zápasu, z křesťanské Franské říše, se pomoci dočkat nemohou. Ještě dlouho potrvá, než Slované přijmou křesťanství, a pak, Frankům tento stav věcí vyhovuje. Nárazník slovanských kmenů chrání jejich vlastní území před Avary. Nadvláda Avarů na území našeho státu skončila v letech 623 – 624, tyto roky jsou také uváděny jako datum vzniku Sámovy říše. Bitva u Vogastisburku proběhla v roce 631. Podle toho můžeme celkem snadno datovat děj této knížky do let 620 – 631. Sirotek Slavoj, přezdívaný jako Nikdo, tedy Nik, vstupuje na stránky knihy ve věku asi 13 let, opouští je jako jednadvacetiletý. Kniha je rozdělena na dvě prakticky samostatné části, tedy dvě povídky. První se odehrává v období konce avarské nadvlády, druhá v období počínajícího střetu s Franky a králem Dagobertem. Ústřední postavou, i když je občas poněkud v pozadí, je franský kupec Sámo, který nejprve cestuje po slovanském území ovládaném Avary jako obchodník, přičemž připravuje Slovany na rozhodný boj proti uchvatitelům,v druhé části pak v období vrcholící moci je Sámo neomezeným vládcem, ale jeho vláda je (podle Štorcha) přijímána jako všeobecně prospěšná. Nesmíme zapomínat, že se jedná o raný středověk. Všeobecně přijímanou institucí je stále otroctví, a tak dokonce i Sámo je obklopen svými otroky. Podle Štorcha je otroctví ze strany Avaru přijímáno jako nepřípustné, ale je-li otrokářem Slovan nebo Sámo, je vše v pořádku, jejich otroci jsou věrnými služebníky a svůj úděl přijímají takřka s nadšením. Ostatně, o otrocích se zmiňuje Štorch jen letmo a jen tehdy, je-li to nutné pro dokreslení situace nebo úplnost děje. Slovanské kmeny dosud žijí v rodovém zřízení a jsou proto v odboji proti Avarům nejednotny. Na pozadí těchto mocenských bojů se pohybuje náš malý Nik, kterému na každém kroku hrozí nebezpečí, tím spíš, že on sám je na sebe přivolává. Avaři mu totiž zavraždili rodiče a sestru odvlekli do otroctví, a proto je bytostně nenávidí. Nakonec je nucen spolu s dalšími nedospělými hochy utéci do lesů, kde vede proti Avarům gerilovou válku. Nutno podotknout, že vzhledem k nízkému věku celé skupiny lesních chlapců Štorch jejich možnosti a schopnosti silně nadsazuje. Nutno ještě podotknout, že prakticky celou dobu je hezké počasí a snad i lét, jakoby autor zcela pominul, že taky bude zima a plískanice. Nik pochopitelně upadne do otroctví, a dostane se i k samotnému vládci Avarů. Ač je to dost nepravděpodobné, že by nezletilý slovanský otrok byl pověřen tak důležitou prací, je tato část knihy velmi hezká včetně Nikova pokusu o likvidaci vládce, které vyústí ve velmi překvapivé rozuzlení. Ne tak v druhé části, kdy je nosným problémem boj s Franky, to už jsou lesní chlapci dospělí, i jejich schopnost vést regulérní boj je také větší. Pohříchu druhá část je kratší, mnohem popisnější a řeší se v ní spíše Nikovy rodinné a soukromé problémy než boj s nepřítelem. Štorch zde, na rozdíl od prvního dílu, nedokázal Nika a jeho skupinu aktivně do boje s nepřítelem zapojit, a teprve v samém závěru, kdy dojde k rozhodné bitvě, se lesní chlapci dostanou opět je slovu. Celý děj knihy se odehrává ve středních Čechách, kolem Vltavy, a Štorch zde používá současných názvů. Působí doslova exoticky, když čteme jména malých osad jako Michle, Libeň, Petřín, Hloubětín, Motol, Ďáblice, z řek můžeme jmenovat Botič a Rokytku, z dalších míst třeba na Moráni. A údolí zvané Džbán, to už byla úplná divočina. Štorch napsal hezkou knížku, plnou dobrodružství, která však i přesto splnila svůj hlavní úkol, seznámit naši mládež s počátky dějin české státnosti. Jako všechny Štorchovy knihy i tato je ilustrována Zdeňkem Burianem, a tady není skutečně co namítat.


knížky z edice

Muž přes palubu

Druhé vydání 1982, 38 000 výtisků. Své povídky o m

více »

Kříž proti kříži

Pohled na křižácké výpravy byl dříve zkreslován ro

více »