Magellanova cesta kolem světa

obr

autor : Wotte Herbert

rok vydání : 0

nakladatel : SNDK/Albatros

ilustroval :

knížka je z edice : kod


 

o knížce | recenze | obrázky

V patnáctém století nastala doba největších objevitelských cest, jež odhalily Evropě ostatní dosud neznámý svět a zahájily novou dobu v dějinách lidstva - jimi začíná novověk. Portugalec Diaz obeplul roku 1496 poprvé Mys Dobré naděje, Kolumbus objevil roku 1492 Ameriku, Vasco da Gama se plavil roku 1497 kolem Afriky do Indie, Angličan Cabot podnikl téhož roku plavbu kolem kanadského pobřeží, avšak na cestu kolem světa se tehdy ještě nikdo neodvážil. 0 takovém podniku se ani nesmělo hlasitě mluvit, neboť nebylo ještě ani s určitostí dokázáno, že země je kulatá. Katolická církev totiž učila, že země je kotouč, a ta přísně dbala na to, aby se její věřící neodchylovali od oficiálního učení. Když Portugalec Magellan vyplul roku 1519 s flotilou pěti lodí na moře, bylo jeho tajným snem právě to, že obepluje zeměkouli. Oficiálně však jel objevit pro španělskou korunu kratší cestu na Moluky, ostrovy bohaté kořením. Německý spisovatel Herbert Wotte ukázal ve svém románu, jak těžké bylo provést tento plán, jaké překážky musel Magellan překonat ještě předtím, než se vydal na svou dobrodružnou pout – on, Portugalec mezi Špatněly, chudý zeman mezi bohatými velmoži. Jen díky jeho nezlomné vytrvalosti se cesta kolem světa nakonec uskutečnila - s tím, že se Magellan nedožil svého úspěchu, že cestu dokončil jiný kapitán, který neváhal po návratu přisvojit si Magellanovy zásluhy a který se snažil, aby se na Magellana co nejvíce zapomnělo. Také cennou kroniku plavby italského účastníka Pigafetty se podařilo zašantročit a umlčet i jeho hlas ve prospěch generálního kapitána Magellana. Ale čin platí víc než sláva, jak se říká na konci našeho románu. Magellanova úžina byla objevena, dostala po něm i jméno a Magellanova cesta kolem světa zůstává dodnes nezapomenutelná.


knížky z edice

Salvator I. - II.

Romány Alexandra Dumase poskytují čtenáři vždy zno

více »

Odkaz lovce tajgy

Výlet na Sibiř Tak tuto knihu znám už téměř 50 let

více »