Quentin Durward

obr

autor : Scott Walter

rok vydání : 0

nakladatel : SNDK/Albatros

ilustroval :

knížka je z edice : kod


 

o knížce | recenze | obrázky

Podivuhodná dobrodružství, stateční a čestní hrdinové, krásné a šlechetné hrdinky, romantický příběh lásky, jež se neleká žádných překážek, poutavě a historicky věrně vylíčené údobí, v němž se děj odehrává, a neotřesitelná víra v konečné vítězství dobra a spravedlnosti - to vše tvoří nestárnoucí půvab Scottových románů. Od narození jejich autora už uplynulo víc než dvě stě let - a přece nás dodnes lákají a okouzlují. Láska Waltera Scotta k historii má kořeny už v jeho dětství. Často tenkrát stonal, a proto ho rodiče posílali na venkov k babičce, aby si upevnil zdraví. A právě pobyt mezi skotskými venkovany rozhodujícím způsobem ovlivnil jeho budoucí literární tvorbu. Poznal tu život a zvyky skotského pohraničí, seznámil se s dávnými zkazkami a pověstmi, rozprávěl se starými pamětníky o slavných událostech anglických i skotských dějin a podnikal dlouhé ry"lety, aby spatřil různá historicky památná místa. To vše v něm vzbudilo velkou lásku k dějinám, a ta nepohasla, ani když dorostl a věren rodinné tradici se věnoval právnické kariéře. Brzy se začal zabývat literaturou; nejprve sbíral lidové písně a balady, pak překládal poezii a psal básně. Ale skutečné slávy dosáhl teprve svými historickými romány. Děj románu Quentin Durward se odvíjí ve Francii v dobé vlády Ludvíka XI., v čase, v němž spory dvou mocných panovníků - krále Ludvíka a vévody Karla Burgundského - vyúsťují v řadu dramatických zápletek. V samém středu těchto událostí se odehrává příběh mladého Skota Quentina Durwarda, který po vyvraždění celé své rodiny kmenovými nepřáteli přichází do Francie a je přijat do královy skotské gardy. Od první chvíle si Quentin získává sympatie svou otevřeností, poctivostí, odvahou a smyslem pro čest. Tyto vlastnosti, tak neobvyklé v prostředí dvorských intrik, dostávají jej často do nesnází, ba i do rozporu se zájmy samotného krále; na druhé straně mu však pomáhají překonávat nejrůznější překážky a díky jim dosahuje nakonec slávy, bohatství a štěstí. Lidský charakter se prověřuje v těžkých zkouškách - a Quentin Durward, který se právem řadí k nejlepším Scottovým historickým románům, je obrazem jedné takové zkoušky, v níž hrdina obstál.


knížky z edice

Trosečníci z Vlaštovky

Ostrov Divokých koček na obzoru! Přesně takto začí

více »

Poklad v jediné růži

Tak o této knize toho bohužel opět moc nevím. Mám

více »